Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Tidigare kund

Strokekampanjen

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av Nationella strokekampanjens information. Nationella strokekampanjen var ett initiativ från Sveriges landsting och regioner och målet var att öka kunskapen om stroke och dess symptom.

I dagsläget kan du läsa mer om Stroke, dess symptom och göra ett test på dina kunskaper på

Tema Stroke: www.1177.se/Dalarna/Tema/Stroke/

Materialet som översattes till teckenspråk går dock inte längre att se.