Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Tekniska museet

Tidigare kund

Tekniska Museet

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Tekniska muséet. En av filmerna handlar om vad du kan se och göra på Tekniska museet och den andra om hur det ser ut när du kommer till museet och utställningen MegaMind.

Tekniska Museet har nämligen, utöver filmerna på sin webbplats, också översatt sin utställning MegaMind till teckenspråk. Detta är en permanent utställning som kommer att visas på Tekniska Museet i Stockholm ca tio år framöver.

I rummet där utställningen startar finns det olika kort. Välj det kort som det står ”Teckenspråk” på. Kortet använder du i läsplattorna som finns utplacerade utmed hela utställningen och det gör att du kan få informationen direkt på teckenspråk.

Då produktionen ingår i utställningen finns det ingen möjlighet för oss att länka till den.

Vi är glada och stolta över att Tekniska Museet valt oss som leverantör av teckenspråksöversättningar till denna utställning.

www.tekniskamuseet.se