Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Öland turist

Tidigare kund

Öland Turist

NingAB har översatt delar av den information som finns på Öland turists webbplats. Öland turist presenterar översättningarna med handsymbolen högst upp på webbplatsens första sida.

NingAB är glada över att vi har fått producera teckenspråksfilmer till Öland turist.

www.olandsturist.se