Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Region Skåne

Nuvarande kund

Region Skåne

NingAB fick vid två tillfällen under 2013 i uppdrag att översätta tidningen ”Hälsa & Vård”. Utöver översättningarna av tidningen har vi också gjort översättningar till Region Skånes webbplats. Översättningarna använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Vi är glada över att Region Skåne har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.skane.se/Supportsidor/teckensprak/