Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Livsbild logotyp

Nuvarande kund

Livsbild

Handikapphistoria i kulturarvet är ett projekt som genomförts av Nordiska museet, Allmäna Arvsfonden och Handikapphistoriska Föreningen. NingAB har haft ansvaret för att översätta de livsberättelser som inkommit till projektet till teckenspråk. Vi översatte också Vandringsutställningen Livsbild som bl.a. visades på Nordiska museet fram till och med 26 oktober 2013. Livsbild presenterar sina översättningar med rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Vi är glada att Livsbild har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.livsbild.se