Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Östersunds Kommun

Nuvarande kund

Östersunds kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Östersunds kommuns hemsida. Östersunds kommun har också gjort akuta teckenspråksöversättningar innehållande medborgarinformation som t.ex. renspolning av kommunala vattenledningar och denna information behövdes göras tillgänglig för kommunens samtliga invånare. Östersunds kommun använder sig inte av handsymbolen eller rubriken ”Teckenspråk”. Du hittar därför översättningarna lättast genom att söka på ”Teckenspråk” i sökfältet högst upp på webbplatsens förstasida.

Vi är glada över att ha fått producera Östersund kommuns teckenspråksfilmer.

www.ostersund.se/andra-sprak/coronainformation-pa-teckensprak/