Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Kännbart

Tidigare kund

Kännbart

NingAB har redigerat en del av det filmmaterial som ABF Örebro gjort till konstprojektet ”Kännbart”. De filmer som NingAB har redigerat har olika färg på bakgrunden och texten, detta för att underlätta för tittaren som är dövblind. Personen som tittar på materialet kan själv välja den film som ger bäst förutsättningar att se filmen så tydligt som möjligt. Vi har också gjort en version som, förutom text, också har ljud.