Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Tidigare kund

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

NingAB var mellan 2009 och 2017 SPSMs leverantör av teckenspråksfilmer. Vi översatte då kontinuerligt SPSMs nyheter på hemsidan och vi även delar av den fasta informationen på SPSMs hemsida.

NingAB har också samarbetat med SPSMs läromedelsproduktionsdel. Vi har bland annat gjort översättningar, både till och från teckenspråk, samt agerat bisittare vid inspelning av teckenspråksfilm och vid röstpåläggning.

Vi är mycket glada och stolta över vårt samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten då deras huvudsyfte är att förbättra förutsättningarna för målgruppen.