Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Vår personal

Niclas Björkstrand

Niclas Björkstrand

VD

Teckenspråkstolk, dövblindtolk

E-post: niclas@ningab.se

Movi/SMS: 073-531 23 69

MiaMaria Björkstrand

MiaMaria Björkstrand

Auktoriserad teckenspråkstolk, dövblindtolk

E-post: miamaria@ningab.se

Tolkbeställning: tolk@ningab.se

Direktnummer: 073-531 23 74

Fredrika Tagesson

Fredrika Tagesson

Projektkoordinator, Teckenspråks- och dövblindtolk, Syntolk

E-post: fredrika@ningab.se

Telefon/tal: 0247-131 20

Direktnummer: 073-524 83 33

Video på Fredrika
Helena Möller

Helena Möller

Projektkoordinator

E-post: helena@ningab.se

Telefon/tal: 0247-131 20

Direktnummer: 073-754 76 32

Pernilla Evasdotter

Pernilla Evasdotter

Översättare, aktör och teckenspråkslärare

E-post: pernilla@ningab.se

Movi/SMS: 073-504 45 95

Video på Pernilla
Emma Måndroppe

Emma Måndroppe

Auktoriserad teckenspråkstolk, dövblindtolk

E-post: emma@ningab.se

Video på Emma
Anette Schmidt

Anette Schmidt

Teckenspråkslärare

E-post: anette@ningab.se

Telefon/tal: 0247-131 20

Video på Anette
Cathrine Björkstrand

Cathrine Björkstrand

Projektledare

E-post: cathrine@ningab.se