Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Sveriges Television

Nuvarande kund

Sveriges Television

NingAB jobbar tillsammans med SVT gällande flera olika uppdragstyper. Dels som vikarierande programledare på Nyhetstecken, ett nyhetsprogram på teckenspråk, men också som teckenspråkstolk i olika tv program och tv serier. Vi gör både direktsända och förinspelade program.

NingAB har undervisat SVT:s hörande personal, på redaktionen i Falun, i teckenspråk.