Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Ericsson

Tidigare kund

Ericsson

NingAB har undervisat personal på Ericsson i teckenspråk.