Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Framgång & Mångfald

Tidigare kund

Framgång & mångfald

NingAB fick uppdraget att översätta delar av ”Hela Sverige – För mångfald och tolerans” vilket var en av Postkodlotteriets satsningar.

Hemsidan är i dagsläget inaktiv och vi har inte fått någon information om varför.

Vi beklagar att det inte går att se översättningarna.