Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Gröna lund

Tidigare kund

Gröna Lund

NingAB fick 2011 i uppdrag att översätta material på Gröna Lunds hemsida. Filmerna hade också en speakerröst för att vara tillgänglig för målgruppen synskadade och blinda.