Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Tidigare kund

Insteg Dalarna

NingAB gjorde översättningar till Insteg Dalarnas hemsida. Syftet var att nyanlända personer med behov av teckenspråk skulle få möjlighet till lätt och övergripande information om Sverige.

När projektet avslutades plockades översättningarna bort.