Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Dalarna Science Park

Tidigare kund

Dalarna Science Park

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av Teknikdalens webbplats. Filmerna var även ljudsatta för att vara tillgängliga för målgruppen synskadade och blinda. Teknikdalen har nu nytt uppdrag under nytt namn, Dalarna Science Park, och valt att inte flytta med teckenspråksöversättningarna till den nya webbplatsen.