Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Västanviks folkhögskola, Asylprojektet

Tidigare kund

Västanviks folkhögskola, Asylprojektet

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar till hemsidan för Västanviks folkhögskolas asylprojekt. När projektet avslutades plockades översättningarna bort.