Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Astrid Lindgrens Värld logotyp

Tidigare kund

Astrid Lindgrens Värld

Under bearbetning