Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

E-hälsohälsomyndigheten logotyp

Nuvarande kund

E-hälsomyndigheten

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på E-hälsomyndighetens hemsida.
E-hälsomyndigheten använder sig av handsymbolen samt rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida.

Vi är glada att E-hälsomyndigheten har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.ehalsomyndigheten.se