Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Kunder

Alla våra kunder

Karlstads kommun logotyp

Karlstads kommun

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Karlstad kommuns hemsida. Under rubriken ”Teckenspråk” längst upp på första sidan finner du dem. Vi är glada att ha fått producera Karlstad kommuns teckenspråksfilmer.

CSN

CSN

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på CSN:s webbplats. CSN presenterar sina teckenspråksöversättningar genom rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida.

SBU

SBU

NingAB har översatt delar av den information som finns på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU:s, webbplats. SBU presenterar sina översättningar via rubriken ”andra språk inkl teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens första sida.

Pensionsmyndigheten

Pensions­myndigheten

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Pensionsmyndighetens hemsida. Pensionsmyndigheten använder sig av handsymbolen samt rubriken teckenspråk högst upp på webbplatsens första sida.

ETU

ETU

NingAB samarbetar med och fungerar som underleverantör till ETU.

Kronofogden

Kronofogden

NingAB har gjort några av de teckenspråksöversättningar som finns på Kronofogdens webbplats. Kronofogden använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Liljedal Communication AB

Liljedal Communication AB

NingAB fungerar som underleverantör till Liljedal communication AB när de är i behov av teckenspråksöversättningar.

MBP

MBP

NingAB fungerar som underleverantör till MBP när de är i behov av teckenspråksöversättningar.

Mediacuben

Mediacuben

NingAB samarbetar med och fungerar som underleverantör till MediaCuben. Tillsammans med MediaCuben har vi producerat översättningar och tolkningar av undervisningsmaterial. Exempel på produktion som vi gjort i samarbete med MediaCuben går att se på via denna länk

Origo Group AB

Origo Group AB

NingAB fungerar som underleverantör till Origo Group när de är i behov av teckenspråksöversättningar. Den senaste produktionen vi gjort gäller en enkät så finns det ingen möjlighet för oss att länka till den.

Pophunters

Pophunters

NingAB fungerar som underleverantör till Pophunters när de är i behov av teckenspråksöversättningar. De projekt som vi hittills levererat har innefattat översättning till teckenspråk i så kallad film-i-filmproduktion samt syntolkning.

Prolounge

Prolounge

NingAB fungerar som underleverantör till Prolounge när de är i behov av teckenspråksöversättningar.

Rebel & Bird

Rebel & Bird

NingAB fungerar som underleverantör till Rebel & bird när de är i behov av teckenspråksöversättningar.

Slutet är nära

Slutet är nära

NingAB fungerar som underleverantör till Slutet är nära när de är i behov av teckenspråksöversättningar. De projekt som vi hittills har levererat har innefattat översättningar till både svenskt och internationellt teckenspråk i så kallade film-i-filmproduktioner. Utöver teckenspråksöversättningar har vi också syntolkat material till Slutet är nära.

Stockholmstolkarna

Stockholmstolkarna

NingAB samarbetar med och utför tolkuppdrag åt STAB, Stockholms Tolkarna AB.

Strid & CO

Strid & CO

NingAB samarbetar med och utför tolkuppdrag åt Strid & Co.

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige

NingAB har översatt delar av informationen i Funktionsrätt Sveriges projekt Opratat. Projektet syftar till att lyfta tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning.

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Stenungsunds webbplats. Stenungsund använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Q-steps

Q-steps

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Q-steps. Då produktionen gäller en enkät så finns det ingen möjlighet för oss att länka till den.

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet

NingAB har översatt delar av del av den information som finns på Järnvägsmuseets webbplats. Museet är ett av de fyra museum som Statens maritima museer ansvarar för. Järnvägsmuseet presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Gagnefs kommun

Gagnefs kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Gagnefs kommuns hemsida. Gagnefs kommun använder sig inte av handsymbolen men om du söker på ”teckenspråk” i sökrutan så hittar du rätt.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Folkhälsomyndigheten presenterar sina översättningar med rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens förstasida.

E-Hälsomyndigheten

E-Hälsomyndigheten

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på E-hälsomyndighetens hemsida. E-hälsomyndigheten använder sig av handsymbolen samt rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida.

Astrid Lindgrens Värld

Astrid Lindgrens Värld

Teckenspråk på webben

Björnfilm

NingAB har fungerat som underleverantör till Björnfilm Sweden. De har gjort en film till Falu gruva som vi sedan gjort en översättning på, en så kallad film-i-filmproduktion. Filmen går dagligen att se på Gruvmuseet i Falun.

Anders Ernstsson

NingAB har ett nära samarbete med och fungerar som underleverantör till Anders Ernstsson. Anders är den som redigerar största delen av våra projekt. Anders jobbar både med ljud och bild redigering och har gjort alla NingABs projekt som innehåller ljud. Vi har också tillsammans gjort stora speakade produktioner tillsammans med Anders.

Västanviks folkhögskola, Asylprojektet

Västanviks folkhögskola, Asylprojektet

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar till hemsidan för Västanviks folkhögskolas asylprojekt. När projektet avslutades plockades översättningarna bort.

Dalarna Science Park

Dalarna Science Park

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av Teknikdalens webbplats. Filmerna var även ljudsatta för att vara tillgängliga för målgruppen synskadade och blinda. Teknikdalen har nu nytt uppdrag under nytt namn, Dalarna Science Park, och valt att inte flytta med teckenspråksöversättningarna till den nya webbplatsen.

Insteg Dalarna

NingAB gjorde översättningar till Insteg Dalarnas hemsida. Syftet var att nyanlända personer med behov av teckenspråk skulle få möjlighet till lätt och övergripande information om Sverige.

Gröna lund

Gröna lund

NingAB fick 2011 i uppdrag att översätta material på Gröna Lunds hemsida. Filmerna hade också en speakerröst för att vara tillgänglig för målgruppen synskadade och blinda.

Framgång & Mångfald

Framgång & Mångfald

NingAB fick uppdraget att översätta delar av ”Hela Sverige – För mångfald och tolerans” vilket var en av Postkodlotteriets satsningar.

Ericsson

Ericsson

NingAB har undervisat personal på Ericsson i teckenspråk.

Sveriges Television

Sveriges Television

NingAB jobbar tillsammans med SVT gällande flera olika uppdragstyper. Dels som vikarierande programledare på Nyhetstecken, ett nyhetsprogram på teckenspråk, men också som teckenspråkstolk i olika tv program och tv serier. Vi gör både direktsända och förinspelade program.

SDR Tecken AB

SDR Tecken AB

NingAB har fungerat som underleverantör till SDR Tecken AB under den tid som de var verksamma. Vi är glada över att SDR Tecken AB valde att samarbeta tillsammans med oss. Samarbetet är avslutat då SDR Tecken AB inte längre är aktiva producenter av teckenspråksöversättningar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten

NingAB var mellan 2009 och 2017 SPSMs leverantör av teckenspråksfilmer. Vi översatte då kontinuerligt SPSMs nyheter på hemsidan och vi även delar av den fasta informationen på SPSMs hemsida.

Kännbart

Kännbart

NingAB har redigerat en del av det filmmaterial som ABF Örebro gjort till konstprojektet ”Kännbart”. De filmer som NingAB har redigerat har olika färg på bakgrunden och texten, detta för att underlätta för tittaren som är dövblind. Personen som tittar på materialet kan själv välja den film som ger bäst förutsättningar att se filmen så tydligt som möjligt. Vi har också gjort en version som, förutom text, också har ljud.

Vasamuseet

Vasamuseet

NingAB har översatt delar av den information som finns på Vasa museets webbplats. Museet är ett av de fyra museer som Statens maritima museer ansvarar för. Vasa museet presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Östersunds Kommun

Östersunds Kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Östersunds kommuns hemsida. Östersunds kommun har också gjort akuta teckenspråksöversättningar innehållande medborgarinformation som t.ex. renspolning av kommunala vattenledningar och denna information behövdes göras tillgänglig för kommunens samtliga invånare. Östersunds kommun använder sig inte av handsymbolen eller rubriken ”Teckenspråk”. Du hittar därför översättningarna lättast genom att söka på ”Teckenspråk” i sökfältet högst upp på webbplatsens förstasida.

Livsbild logotyp

Livsbild

Handikapphistoria i kulturarvet är ett projekt som genomförts av Nordiska museet, Allmäna Arvsfonden och Handikapphistoriska Föreningen. NingAB har haft ansvaret för att översätta de livsberättelser som inkommit till projektet till teckenspråk. Vi översatte också Vandringsutställningen Livsbild som bl.a. visades på Nordiska museet fram till och med 26 oktober 2013. Livsbild presenterar sina översättningar med rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Region Skåne

Region Skåne

NingAB fick vid två tillfällen under 2013 i uppdrag att översätta tidningen ”Hälsa & Vård”. Utöver översättningarna av tidningen har vi också gjort översättningar till Region Skånes webbplats. Översättningarna använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Öland turist

Öland turist

NingAB har översatt delar av den information som finns på Öland turists webbplats. Öland turist presenterar översättningarna med handsymbolen högst upp på webbplatsens första sida.

Tekniska museet

Tekniska museet

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Tekniska muséet. En av filmerna handlar om vad du kan se och göra på Tekniska museet och den andra om hur det ser ut när du kommer till museet och utställningen MegaMind.

Strokekampanjen

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av Nationella strokekampanjens information. Nationella strokekampanjen var ett initiativ från Sveriges landsting och regioner och målet var att öka kunskapen om stroke och dess symptom.

Kneippbyn

Kneippbyn

NingAB gjorde en teckenspråksöversättning till Kneippbyns webbplats förstasida med sammanfattande information om Kneippbyn.

Travel Arens

Travel Arens

NingAB har översatt en informationstext till resebyrån Travel Arena. Filmen hade också en speakerröst för att vara tillgänglig för målgruppen synskadade och blinda.

Mölndals Stad

Mölndals Stad

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av den information som fanns på Mölndals stads hemsida.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen

NingAB har producerat teckenspråksmaterial till Barnombudsmannen. Vi har gjort en översättning av informationen ”Om du har det jobbigt” och tolkat två filmer som finns på Barnombudsmannens webbplats. De tolkade filmerna heter ”Barnombudsmannen berättar om rapporten” och ”Bara nervös”. NingABs översättningar och tolkningar hittar du lättast via nedanstående länkar:

Leksands gymnasium

Leksands gymnasium

NingAB ansvarar sedan höstterminen 2013 för undervisningen i teckenspråk på Leksands gymnasium steg 1 och steg 2.

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på den information som gäller tolkcentralen för döva. Landstinget Gävleborg presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Jönköpings kommuns hemsida. NingAB och Jönköpings kommun har samarbetat med Vätterbygdens dövas förening för att ta fram underlag layout till teckenspråksfilmerna. Jönköpings kommun använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Vårdcentral Koppardalen

Vårdcentral Koppardalen

Vårdcentral Koppardalen har, som första privata vårdcentral i Dalarna, valt att översätta delar av informationen på hemsidan till teckenspråk. Filmerna är även ljudsatta för att vara tillgängliga för målgruppen synskadade och blinda. Vårdcentral Koppardalen använder sig inte av handsymbolen eller rubriken ”Teckenspråk”. Lättaste sättet att hitta filmerna är genom att söka på Teckenspråk i sökrutan högst upp till höger på första sidan och sedan klicka på rubriken ”Teckenspråksfilm”.

Luleå Stift

Luleå Stift

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på Luleå Stifts webbplats som är en del av Svenska Kyrkans hemsida. Luleå Stift använder sig inte av handsymbolen och filmerna är svåra att hitta. Lättaste sättet är att följa länken nedan:

Visit Södra Dalarna

Visit Södra Dalarna

NingAB har gjort en teckenspråksöversättning på delar av den information som finns på Visit södra dalarnas hemsida. Visit Södra Dalarna använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

ENS 2000

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av den information som fanns på ENS2000s hemsida. Du kunde hitta information om vad man som anhörig kan göra för att upptäcka, åtgärda och förebygga ett missbruk hos någon i din omgivning. Du hittade också information om olika drogers kännetecken vilket är viktigt att känna till.

Forum SKILL

Forum SKILL

2013 genomförde Forum Skill ett projekt som heter ”Så funkar sex” där NingAB har översatt informationen till teckenspråk. Forum SKILL presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida. www.safunkarsex.se.

Sjöhistoriska

Sjöhistoriska

NingAB har översatt delar av den information som finns på Sjöhistoriska museets webbplats. Museet är ett av de fyra muséer som Statens maritima museer ansvarar för. Sjöhistoriska museet presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens första sida.

Moderaterna

Moderaterna

NingAB gjorde teckenspråksöversättningarna till Moderaterna under 2014. Informationen som översattes gällande Europaparlamentsvalet och Moderaternas valbroschyr inför Riksdagsvalet.

1177.se

1177.se

NingAB har producerat teckenspråksfilmer på delar av informationen på 1177:s hemsida. 1177 använder sig inte av handsymbolen men om du söker på ”Teckenspråk” i sökfältet så hittar du rätt.

Norrbottens läns landsting

Norrbottens läns landsting

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Norrbottens läns landsting hemsida. Norrbottens läns landsting använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högt upp till höger på sin första sida.

Ale kommun

Ale kommun

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Ale kommuns hemsida. Via rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens förstasida hittar du NingABs teckenspråksöversättningar.

Nordiska Museet

Nordiska Museet

NingAB har översatt delar av den information som finns på Nordiska museets webbplats. Nordiska museet presenterar sina översättningar i rubriken ”Tillgänglighet” högst upp till höger på webbplatsens första sida och sen med handsymbolen.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

NingAB har översatt delar av den information som finns på Naturvårdsverkets webbplats. Naturvårdsverket använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Skatteverket

Skatteverket

NingAB har mellan 2012 och 2016 varit leverantör av teckenspråksöversättningar till Skatteverket. Skatteverket presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Gävle Kommun

Gävle Kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Gävle kommuns webbplats. Gävle kommun använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” på första sidan.

Dalatrafik

Dalatrafik

Sedan 2012 tillhandahåller NingAB kontinuerligt teckenspråksöversättningar av Dalatrafiks nyhetsbrev Pling! Vi är glada att Dalatrafik inser värdet av att tillgängliggöra sin information på fler sätt än genom skriven svenska. Vi är stolta att få producera Dalatrafiks teckenspråksfilmer. Dalatrafik presenterar sina översättningar genom handsymbolen som är placerad längst ner till höger på webbplatsens förstasida. Du hittar också översättningen genom att söka på ”teckenspråk” längst upp till höger på webbplatsens hemsida.

Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Sörmlands landsting. Översättningarna gäller Habiliteringsverksamheten i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Vi har också gjort översättningar av information som gäller hörsel- och dövmottagningen samt synmottagningen. Landstinget Sörmland använder sig av handsymbolen på webbplatsens första sida för att presentera översättningarna. Därefter väljer du vilken film du vill se i menyraden till vänster.

Inspektionen för Vård och Omsorg

Inspektionen för Vård och Omsorg

NingAB har översatt delar av den information som finns på Inspektionen för Vård och Omsorgs, IVO, webbplats. Inspektionen för Vård och Omsorg presenterar sina översättningar genom rubriken ”Teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens första sida.

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola

Vi har ett nära samarbete med Västanviks folkhögskola. Vi undervisar i teckenspråk för hörande på folkhögskolans kortkurser men också på tolkutbildningen år 3 och år 4, samt på folkhögskolans allmänna linje för teckenspråkiga personer.

Försäkringskassan

Försäkringskassan

NingAB är sedan 2009 Försäkringskassans leverantör av teckenspråksöversättningar. Vi översätter material till Försäkringskassan allt efter deras behov. Försäkringskassan presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

SLL

SLL

Teckenspråksöversättning

Skansen

Skansen

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Skansens hemsida. Skansen är en förebild då de kontinuerligt utökar mängden teckenspråksfilmer på sin hemsida samt har lagt teckenspråksöversättningarna i sin app. Vi är stola över att ha fått producera Skansens teckenspråksfilmer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida. Informationen som översattes gällde följande: ”Inför din sjukhusvistelse/ditt sjukhusbesök” och ”Serviceutbud A-Ö.

Trafikverket

Trafikverket

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på den information som handlar om ”Körkortsprov” (Yrkesförarprov och Boka körkortsprov) och ”Kontakta Trafikverket”. Trafikverket använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Valmyndigheten

Valmyndigheten

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Valmyndigheten. De översatta texterna gäller information kring valen 2018. Valmyndigheten presenterar sina översättningar under rubriken ”Teckenspråk” på sin hemsida. Demokrati och val är viktigt! NingAB är stolta över att vi fått förtroendet att leverera teckenspråksöversättningar till Valmyndigheten.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet

Teckenspråk på webben

Estfilm

Estfilm

NingAB har gjort en teckenspråkstolkning till Estfilm och en redan befintlig filmproduktion som de ville tillgänglighetsanpassa. Vi gjorde alltså en så kallad film-i-filmproduktion. Det innebär att det, bakom teckenspråksaktören, ligger en filmruta med ljud och bild. Då produktionen ingår i en utställning finns det ingen möjlighet för oss att länka till den.

Leksands Sparbank

Leksands Sparbank

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av den information som fanns på Leksands Sparbanks hemsida.

SL

SL

NingAB har fått förtroendet att göra en så kallad, film i film-produktion, av den informationsfilm som Stockholms lokaltrafik, SL, gjort gällande hur man reser med SL-trafiken om man har en funktionsnedsättning. Förutom att vi gjort den teckenspråkiga översättningen har vi också syntolkat materialet. Syntolkningen är ett samarbete med Synskadades Riksförbund då de har granskat vår syntolkning.

Prima LSS Omtanke AB

Prima LSS Omtanke AB

NingAB har under åren 2013-2015 översatt Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhets verksamhetsplan. 2017 fick vi återigen förnyat förtroende att översätta årets Verksamhetsplan.

Text Till Teckenspråk, TTT

Text Till Teckenspråk, TTT

Vi har varit ett av flera företag som ansvarat för att översätta information i projektet Text Till Teckenspråk. Projektet gick ut på att privat personer kunde beställa teckenspråksöversättningar av textmaterial som de hade svårt att tyda så som brev från myndigheter, instruktioner mm. Vi är stolta och glada över att ha fått vara leverantör av teckenspråksöversättningar i projektet TTT.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Den information som är översatt gäller ”Om upphandlingsmyndigheten och upphandling”. Upphandlingsmyndigheten använder sig inte av handsymbolen utan presenterar sina översättningar med rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank

NingAB har översatt information till Sveriges Riksbank. Informationen som översatts gäller bytet av sedlar och mynt som startade under hösten 2015. Vi är glada och stolta över att Riksbanken var valt NingAB som leverantör av sina teckenspråkiga översättningar. Riksbanken presenterar sina teckenspråksfilmer på sin webb i anslutning till deras Webb-tv, det kan vara svårt att hitta informationen, klicka på länken nedan så kommer du direkt till informationen på teckenspråk.

Ersättningsnämnden

NingAB gjorde översättningar till Ersättningsmyndighetens webbplats. Informationen som översattes handlande bl.a. om vem som hade rätt till ersättning, villkor för ersättning och hur en ansökan behandlades. Ersättningsnämndens arbete avslutades den sista juni 2016 och då lades också webbplatsen ned.

Marinmusuem

Marinmusuem

NingAB har översatt delar av den information som finns på Marinmuseums webbplats. Museet är ett av de fyra museer som Statens maritima museer ansvarar för. Marinmuseum presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens förstasida.

Unga Hörselskadade

Unga Hörselskadade

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Unga Hörselskadades hemsida. Unga Hörselskadade använder sig inte av handsymbolen. Du hittar översättningarna under rubriken ”Om UH”.

Stuart

Stuart

NingAB fick i uppdrag att översätta en film som handlade om vad Stuart jobbar med. Filmen hade också en speakerröst för att vara tillgänglig för målgruppen synskadade och blinda.

Stiftsgården Rättvik

Stiftsgården Rättvik

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Stiftsgården Rättvik. Informationen som översatts är en pilgrimsvandring som finns på området. Stiftsgården i Rättvik presenterar sina filmer med hjälp av QR-koder längs vandringen. NingAB är stolta över att ha fått förtroendet att göra översättningarna till pilgrimsvandringen och att fungera som leverantör till Stiftsgården i Rättvik.

SOS Alarm

SOS Alarm

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på SOS Alarms webbplats. SOS Alarm använder sig inte av handsymbolen eller rubriken ”Teckenspråk”. Du hittar översättningarna genom att söka på ”Teckenspråk” i sökrutan uppe till höger på SOS Alarms förstasida. SOS Alarms information är viktig och vi är tacksamma om ni delar med er till familj, vänner och bekanta som är i behov av att få informationen på teckenspråk.

Statens Medieråd

Statens Medieråd

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Statens Medieråds webbplats. Statens Medieråd använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida. NingAB är glada övar att ha fått producera Statens medieråds teckenspråksfilm.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Arbetsmiljöverket använder sig av handsymbolen samt rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida.

L&S Gruppen

L&S Gruppen

NingAB har översatt delar av omsorgsföretaget LS Gruppens webbplats. LS Gruppen presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Leksands Kommun

Leksands Kommun

NingAB har arbetat tillsammans med Leksands kommun sedan 2011. Vi producerade den första teckenspråksöversättningen som Leksands kommun gjorde och fick även förtroendet att göra de nya och uppdaterade teckenspråksfilmerna i samband med att kommunen gjorde om sin hemsida under 2013. Leksands kommun har också gjort akuta teckenspråksöversättningar innehållande medborgarinformation som t.ex. när vattnet i kommunen varit dåligt och denna information behöver finnas tillgänglig för kommunens samtliga invånare. Leksands kommun presenterar sina översättningar med Handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs stadsmuseum har tillgängliggjort de filmer som finns i biografen i utställningen Urbanum för flertalet målgrupper, däribland döva och hörselskadade. Utöver att filmerna i bion är teckenspråkstolkade så har de också svensk undertext och är syntolkade. Utställningstexterna finns också som brailleskrift.

Falun Borlänge regionen

Falun Borlänge regionen

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som handlar om Falun Borlänge regionen. Falun Borlänge regionen använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

KÖRebro

KÖRebro

När Magdalena gick en teckenspråksutbildning på Västanviks folkhögskola och kom då i kontakt med oss på NingAB. Hon berättade om sin dröm att starta en trafikskola där man som döv och hörselskadad skulle kunna vända sig. Sagt och gjort, nu finns körskolan KÖRebro i Örebro.

Härnösand folkhögskola

Härnösand folkhögskola

NingAB har ett återkommande samarbete med Härnösands Folkhögskola gällande teckenspråksundervisning. Vi är stolta och glada över att vi har Härnösands folkhögskolas återkommande förtroende att utföra denna typ av uppdrag.