Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Folkhälsomyndigheten

Nuvarande kund

Folkhälsomyndigheten

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Folkhälsomyndigheten presenterar sina översättningar med rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens förstasida.

NingAB är glada att ha fått förtroendet att producera Folkhälsomyndighetens teckenspråksfilmer.

www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/teckensprak-lattlast/