Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Gagnefs kommuns logotyp

Tidigare kund

Gagnefs kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Gagnefs kommuns hemsida. Gagnefs kommun använder sig inte av handsymbolen men om du söker på ”teckenspråk” i sökrutan så hittar du rätt.

Vi är glada över att ha fått producera Gagnefs kommuns teckenspråksfilmer.

www.gagnef.se