Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Järnvägsmuseet logotyp

Nuvarande kund

Järnvägsmuseet

NingAB har översatt delar av del av den information som finns på Järnvägsmuseets webbplats. Museet är ett av de fyra museum som Statens maritima museer ansvarar för. Järnvägsmuseet presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

NingAB är glada över att vi fått förtroendet att producera Järnvägsmuseets teckenspråksfilmer.

www.jarnvagsmuseet.se