Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Q-steps

Nuvarande kund

Q-steps

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Q-steps. Då produktionen gäller en enkät så finns det ingen möjlighet för oss att länka till den.

Vi är glada över att Q-steps har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.q-steps.se