Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Stenungsunds

Nuvarande kund

Stenungsunds kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Stenungsunds webbplats. Stenungsund använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Vi är glada över att ha fått producera Stenungsunds kommuns teckenspråksfilmer.

stenungsund.se