Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Funktionsrätt

Nuvarande kund

Funktionsrätt Sverige

NingAB har översatt delar av informationen i Funktionsrätt Sveriges projekt Opratat. Projektet syftar till att lyfta tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sveriges projekt Opratat har en egen webbplats för projektet och den hittar ni här:

www.anhoriga.se/opratat

Översättningarna är en så kallad film – i – filmproduktion. Ni hittar översättningarna genom att starta någon av filmerna på webbplatsens första sida och därefter välja rubriken ”Visa med teckenspråk” som visas under respektive film. Rubriken innehåller också handsymbolen.

Vi är glada över att Funktionsrätt Sverige har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.funktionsratt.se