Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Pensionsmyndigheten

Nuvarande kund

Pensions­myndigheten

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Pensionsmyndighetens hemsida. Pensionsmyndigheten använder sig av handsymbolen samt rubriken teckenspråk högst upp på webbplatsens första sida.

Vi är glada över att Pensionsmyndigheten har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.pensionsmyndigheten.se