Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

SBU logotyp

Nuvarande kund

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

NingAB har översatt delar av den information som finns på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU:s, webbplats. SBU presenterar sina översättningar via rubriken ”andra språk inkl teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens första sida.

Vi är glada över att SBU har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.sbu.se