Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

CSN

Nuvarande kund

CSN

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på CSN:s webbplats.
CSN presenterar sina teckenspråksöversättningar genom rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida.

Vi är glada att CSN har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.csn.se/teckensprak