Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Två personer som använder teckenspråk.

Om oss

”Språket är en grundläggande rättighet för varje människa – vi lever och utvecklas genom språket.”

Med tanke på detta växte idén till ett företag fram. NingAB grundades i november 2008 av Niclas och MiaMaria Björkstrand.

NingAB vill vara med och göra det svensktalande samhället tillgängligt för personer med teckenspråket som modersmål och andra teckenspråkiga genom att erbjuda översättningar av textad svenska. Genom att få tillgång till information på sitt eget språk ökar möjligheten till att känna sig delaktig och på så sätt kunna påverka det samhälle vi alla lever i.

Företaget har sitt säte i Leksand med både kontor och egen inspelningsstudio. Vi erbjuder, förutom översättningar, även teckenspråksundervisning, tolkning och föreläsningar inom olika områden bl.a. bemötandet av målgruppen döva och hörselskadade.

Här på NingAB arbetar en härlig blandning av döva och hörande personer. Teckenspråket är vårt gemensamma språk på jobbet.

Vi har hög kompetens och förståelse för hur man arbetar fram en produkt som håller hög kvalitet, både språkligt och tekniskt, vilket resulterar i ett användarvänligt material.

Vi är stolta över att kunna erbjuda Er våra tjänster och ser fram emot att besvara Era frågor.

Välkomna!