Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Karlstads kommun logotyp

Nuvarande kund

Karlstads kommun 

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Karlstad kommuns hemsida. Under rubriken ”Teckenspråk” längst upp på första sidan finner du dem.
Vi är glada att ha fått producera Karlstad kommuns teckenspråksfilmer.

www.karlstad.se