Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Prolounge

Samarbetspartner

Prolounge

NingAB fungerar som underleverantör till Prolounge när de är i behov av teckenspråksöversättningar. Vi är stolta över att Prolounge har valt oss som underleverantör!

www.prolounge.se