Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Rebel & Bird logotyp

Samarbetspartner

Rebel & Bird

NingAB fungerar som underleverantör till Rebel & bird när de är i behov av teckenspråksöversättningar. Vi är stolta över att Rebel & bird har valt oss som underleverantör!

www.rebelandbird.com