Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Samarbetspartner

Björnfilm

NingAB har fungerat som underleverantör till Björnfilm Sweden. De har gjort en film till Falu gruva som vi sedan gjort en översättning på, en så kallad film-i-filmproduktion. Filmen går dagligen att se på Gruvmuseet i Falun.

Här kan du läsa mer om utställningen: http://www.falugruva.se/

Vi är stolta över att Björnfilm har valt oss som underleverantör!

http://www.bjornfilm.n.nu/

Företaget har sitt säte i Leksand med både kontor och egen inspelningsstudio. Vi erbjuder, förutom översättningar, även teckenspråksundervisning, tolkning och föreläsningar inom olika områden bl.a. bemötandet av målgruppen döva och hörselskadade.

Här på NingAB arbetar en härlig blandning av döva och hörande personer. Teckenspråket är vårt gemensamma språk på jobbet.

Vi har hög kompetens och förståelse för hur man arbetar fram en produkt som håller hög kvalitet, både språkligt och tekniskt, vilket resulterar i ett användarvänligt material.

Vi är stolta över att kunna erbjuda Er våra tjänster och ser fram emot att besvara Era frågor.

Välkomna!