Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

ETU logotyp

Samarbetspartner

ETU

NingAB samarbetar med och fungerar som underleverantör till ETU. Vi är stolta att ETU har valt oss som underleverantör.

etu.se