Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Liljedal Communication

Samarbetspartner

Liljedal Communication AB

NingAB fungerar som underleverantör till Liljedal communication AB när de är i behov av teckenspråksöversättningar.

Vi är stolta över att Liljedal communication AB har valt oss som underleverantör!

www.liljedals.com