Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Pophunters logotyp

Samarbetspartner

Pophunters

NingAB fungerar som underleverantör till Pophunters när de är i behov av teckenspråksöversättningar. De projekt som vi hittills levererat har innefattat översättning till teckenspråk i så kallad film-i-filmproduktion samt syntolkning.

Vi är stolta över att Pophunters har valt oss som underleverantör!