Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Två personer som använder teckenspråk.

Våra tjänster

Ökad tillgänglighet för personer med teckenspråk som modersmål

Vi arbetar med teckenspråk. Vi översätter hemsidor, arbetar som tolkar, undervisar, föreläser och erbjuder konsultation.

Kolla i menyn ovan för mer information om våra tjänster!