Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Slutet är nära logotyp

Samarbetspartner

Slutet är nära

NingAB fungerar som underleverantör till Slutet är nära när de är i behov av teckenspråksöversättningar. De projekt som vi hittills har levererat har innefattat översättningar till både svenskt och internationellt teckenspråk i så kallade film-i-filmproduktioner. Utöver teckenspråksöversättningar har vi också syntolkat material till Slutet är nära.

Vi är stolta över att Slutet är nära har valt oss som underleverantör!