Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Strid & Co logotyp

Samarbetspartner

Strid & Co

NingAB samarbetar med och utför tolkuppdrag åt Strid & Co.