Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

MBP logotyp

Samarbetspartner

MBP

NingAB fungerar som underleverantör till MBP när de är i behov av teckenspråksöversättningar. Vi är stolta över att MBP har valt oss som underleverantör!