Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Origo Group logotyp

Vår samarbetspartner

Origo Group

NingAB fungerar som underleverantör till Origo Group när de är i behov av teckenspråksöversättningar. Den senaste produktionen vi gjort gäller en enkät så finns det ingen möjlighet för oss att länka till den.

Vi är glada över att Origo Group har valt oss som underleverantör!