Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Kunder

Tidigare kunder

Gagnefs kommun

Gagnefs kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Gagnefs kommuns hemsida. Gagnefs kommun använder sig inte av handsymbolen men om du söker på ”teckenspråk” i sökrutan så hittar du rätt.

Astrid Lindgrens Värld

Astrid Lindgrens Värld

Teckenspråk på webben

Västanviks folkhögskola, Asylprojektet

Västanviks folkhögskola, Asylprojektet

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar till hemsidan för Västanviks folkhögskolas asylprojekt. När projektet avslutades plockades översättningarna bort.

Dalarna Science Park

Dalarna Science Park

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av Teknikdalens webbplats. Filmerna var även ljudsatta för att vara tillgängliga för målgruppen synskadade och blinda. Teknikdalen har nu nytt uppdrag under nytt namn, Dalarna Science Park, och valt att inte flytta med teckenspråksöversättningarna till den nya webbplatsen.

Insteg Dalarna

NingAB gjorde översättningar till Insteg Dalarnas hemsida. Syftet var att nyanlända personer med behov av teckenspråk skulle få möjlighet till lätt och övergripande information om Sverige.

Gröna lund

Gröna lund

NingAB fick 2011 i uppdrag att översätta material på Gröna Lunds hemsida. Filmerna hade också en speakerröst för att vara tillgänglig för målgruppen synskadade och blinda.

Framgång & Mångfald

Framgång & Mångfald

NingAB fick uppdraget att översätta delar av ”Hela Sverige – För mångfald och tolerans” vilket var en av Postkodlotteriets satsningar.

Ericsson

Ericsson

NingAB har undervisat personal på Ericsson i teckenspråk.

SDR Tecken AB

SDR Tecken AB

NingAB har fungerat som underleverantör till SDR Tecken AB under den tid som de var verksamma. Vi är glada över att SDR Tecken AB valde att samarbeta tillsammans med oss. Samarbetet är avslutat då SDR Tecken AB inte längre är aktiva producenter av teckenspråksöversättningar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten

NingAB var mellan 2009 och 2017 SPSMs leverantör av teckenspråksfilmer. Vi översatte då kontinuerligt SPSMs nyheter på hemsidan och vi även delar av den fasta informationen på SPSMs hemsida.

Kännbart

Kännbart

NingAB har redigerat en del av det filmmaterial som ABF Örebro gjort till konstprojektet ”Kännbart”. De filmer som NingAB har redigerat har olika färg på bakgrunden och texten, detta för att underlätta för tittaren som är dövblind. Personen som tittar på materialet kan själv välja den film som ger bäst förutsättningar att se filmen så tydligt som möjligt. Vi har också gjort en version som, förutom text, också har ljud.

Öland turist

Öland turist

NingAB har översatt delar av den information som finns på Öland turists webbplats. Öland turist presenterar översättningarna med handsymbolen högst upp på webbplatsens första sida.

Strokekampanjen

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av Nationella strokekampanjens information. Nationella strokekampanjen var ett initiativ från Sveriges landsting och regioner och målet var att öka kunskapen om stroke och dess symptom.

Kneippbyn

Kneippbyn

NingAB gjorde en teckenspråksöversättning till Kneippbyns webbplats förstasida med sammanfattande information om Kneippbyn.

Travel Arens

Travel Arens

NingAB har översatt en informationstext till resebyrån Travel Arena. Filmen hade också en speakerröst för att vara tillgänglig för målgruppen synskadade och blinda.

Mölndals Stad

Mölndals Stad

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av den information som fanns på Mölndals stads hemsida.

Visit Södra Dalarna

Visit Södra Dalarna

NingAB har gjort en teckenspråksöversättning på delar av den information som finns på Visit södra dalarnas hemsida. Visit Södra Dalarna använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

ENS 2000

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av den information som fanns på ENS2000s hemsida. Du kunde hitta information om vad man som anhörig kan göra för att upptäcka, åtgärda och förebygga ett missbruk hos någon i din omgivning. Du hittade också information om olika drogers kännetecken vilket är viktigt att känna till.

Moderaterna

Moderaterna

NingAB gjorde teckenspråksöversättningarna till Moderaterna under 2014. Informationen som översattes gällande Europaparlamentsvalet och Moderaternas valbroschyr inför Riksdagsvalet.

Gävle Kommun

Gävle Kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Gävle kommuns webbplats. Gävle kommun använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” på första sidan.

Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Sörmlands landsting. Översättningarna gäller Habiliteringsverksamheten i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Vi har också gjort översättningar av information som gäller hörsel- och dövmottagningen samt synmottagningen. Landstinget Sörmland använder sig av handsymbolen på webbplatsens första sida för att presentera översättningarna. Därefter väljer du vilken film du vill se i menyraden till vänster.

SLL

SLL

Teckenspråksöversättning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida. Informationen som översattes gällde följande: ”Inför din sjukhusvistelse/ditt sjukhusbesök” och ”Serviceutbud A-Ö.

Leksands Sparbank

Leksands Sparbank

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av den information som fanns på Leksands Sparbanks hemsida.

Text Till Teckenspråk, TTT

Text Till Teckenspråk, TTT

Vi har varit ett av flera företag som ansvarat för att översätta information i projektet Text Till Teckenspråk. Projektet gick ut på att privat personer kunde beställa teckenspråksöversättningar av textmaterial som de hade svårt att tyda så som brev från myndigheter, instruktioner mm. Vi är stolta och glada över att ha fått vara leverantör av teckenspråksöversättningar i projektet TTT.

Ersättningsnämnden

NingAB gjorde översättningar till Ersättningsmyndighetens webbplats. Informationen som översattes handlande bl.a. om vem som hade rätt till ersättning, villkor för ersättning och hur en ansökan behandlades. Ersättningsnämndens arbete avslutades den sista juni 2016 och då lades också webbplatsen ned.

Unga Hörselskadade

Unga Hörselskadade

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Unga Hörselskadades hemsida. Unga Hörselskadade använder sig inte av handsymbolen. Du hittar översättningarna under rubriken ”Om UH”.

Stuart

Stuart

NingAB fick i uppdrag att översätta en film som handlade om vad Stuart jobbar med. Filmen hade också en speakerröst för att vara tillgänglig för målgruppen synskadade och blinda.

L&S Gruppen

L&S Gruppen

NingAB har översatt delar av omsorgsföretaget LS Gruppens webbplats. LS Gruppen presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Leksands Kommun

Leksands Kommun

NingAB har arbetat tillsammans med Leksands kommun sedan 2011. Vi producerade den första teckenspråksöversättningen som Leksands kommun gjorde och fick även förtroendet att göra de nya och uppdaterade teckenspråksfilmerna i samband med att kommunen gjorde om sin hemsida under 2013. Leksands kommun har också gjort akuta teckenspråksöversättningar innehållande medborgarinformation som t.ex. när vattnet i kommunen varit dåligt och denna information behöver finnas tillgänglig för kommunens samtliga invånare. Leksands kommun presenterar sina översättningar med Handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Falun Borlänge regionen

Falun Borlänge regionen

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som handlar om Falun Borlänge regionen. Falun Borlänge regionen använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.