Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Våra samarbets­partners

Origo Group

NingAB fungerar som underleverantör till Origo Group när de är i behov av teckenspråksöversättningar. Den senaste produktionen vi gjort gäller en enkät så finns det ingen möjlighet för oss att länka till den.

MBP

NingAB fungerar som underleverantör till MBP när de är i behov av teckenspråksöversättningar. Vi är stolta över att MBP har valt oss som underleverantör!

Strid & Co

NingAB samarbetar med och utför tolkuppdrag åt Strid & Co.

Slutet är nära

NingAB fungerar som underleverantör till Slutet är nära när de är i behov av teckenspråksöversättningar. De projekt som vi hittills har levererat har innefattat översättningar till både svenskt och internationellt teckenspråk i så kallade film-i-filmproduktioner. Utöver teckenspråksöversättningar har vi också syntolkat material till Slutet är nära. Vi är stolta över att Slutet är nära har valt oss som underleverantör!

Pophunters

NingAB fungerar som underleverantör till Pophunters när de är i behov av teckenspråksöversättningar. De projekt som vi hittills levererat har innefattat översättning till teckenspråk i så kallad film-i-filmproduktion samt syntolkning. Vi är stolta över att Pophunters har valt oss som underleverantör!

Liljedal Communication

NingAB fungerar som underleverantör till Liljedal communication AB när de är i behov av teckenspråksöversättningar. Vi är stolta över att Liljedal communication AB har valt oss som underleverantör!

ETU

NingAB samarbetar med och fungerar som underleverantör till ETU.

NingAB har fungerat som underleverantör till Björnfilm Sweden. De har gjort en film till Falu gruva som vi sedan gjort en översättning på, en så kallad film-i-filmproduktion. Filmen går dagligen att se på Gruvmuseet i Falun.

NingAB har ett nära samarbete med och fungerar som underleverantör till Anders Ernstsson. Anders är den som redigerar största delen av våra projekt. Anders jobbar både med ljud och bild redigering och har gjort alla NingABs projekt som innehåller ljud. Vi har också tillsammans gjort stora speakade produktioner tillsammans med Anders. Anders har lång erfarenhet av redigering och har under många år arbetat på SVT som redigerare. Vi är stolta och tacksamma över vårt samarbete med Anders.

Rebel & Bird

NingAB fungerar som underleverantör till Rebel & bird när de är i behov av teckenspråksöversättningar. Vi är stolta över att Rebel & bird har valt oss som underleverantör!

Stockholms­tolkarna AB (STAB)

NingAB samarbetar med och utför tolkuppdrag åt STAB, Stockholms Tolkarna AB.

Prolounge

NingAB fungerar som underleverantör till Prolounge när de är i behov av teckenspråksöversättningar. Vi är stolta över att Prolounge har valt oss som underleverantör!

MediaCuben

NingAB samarbetar med och fungerar som underleverantör till MediaCuben. Tillsammans med MediaCuben har vi producerat översättningar och tolkningar av undervisningsmaterial. Exempel på produktion som vi gjort i samarbete med MediaCuben går att se på via denna länk: Mediacuben – Exempel på produktion Vi har, under 2016, varit med och översatt böckerna om Klass 1 b till teckenspråk och TAKK. Under 2017 producerar vi tillsammans några av böckerna som handlar om LasseMajas Detektivbyrå. Vi gör då teckenspråket, TAKK och speak. Vi är stolta över att MediaCuben vill ha oss som samarbetspartner i deras produktion av undervisningsmaterial.