Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Kunder

Nuvarande kunder

Karlstads kommun logotyp

Karlstads kommun

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Karlstad kommuns hemsida. Under rubriken ”Teckenspråk” längst upp på första sidan finner du dem. Vi är glada att ha fått producera Karlstad kommuns teckenspråksfilmer.

CSN

CSN

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på CSN:s webbplats. CSN presenterar sina teckenspråksöversättningar genom rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida.

SBU

SBU

NingAB har översatt delar av den information som finns på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU:s, webbplats. SBU presenterar sina översättningar via rubriken ”andra språk inkl teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens första sida.

Pensionsmyndigheten

Pensions­myndigheten

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Pensionsmyndighetens hemsida. Pensionsmyndigheten använder sig av handsymbolen samt rubriken teckenspråk högst upp på webbplatsens första sida.

Kronofogden

Kronofogden

NingAB har gjort några av de teckenspråksöversättningar som finns på Kronofogdens webbplats. Kronofogden använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige

NingAB har översatt delar av informationen i Funktionsrätt Sveriges projekt Opratat. Projektet syftar till att lyfta tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning.

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Stenungsunds webbplats. Stenungsund använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Q-steps

Q-steps

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Q-steps. Då produktionen gäller en enkät så finns det ingen möjlighet för oss att länka till den.

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet

NingAB har översatt delar av del av den information som finns på Järnvägsmuseets webbplats. Museet är ett av de fyra museum som Statens maritima museer ansvarar för. Järnvägsmuseet presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Folkhälsomyndigheten presenterar sina översättningar med rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens förstasida.

E-Hälsomyndigheten

E-Hälsomyndigheten

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på E-hälsomyndighetens hemsida. E-hälsomyndigheten använder sig av handsymbolen samt rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida.

Sveriges Television

Sveriges Television

NingAB jobbar tillsammans med SVT gällande flera olika uppdragstyper. Dels som vikarierande programledare på Nyhetstecken, ett nyhetsprogram på teckenspråk, men också som teckenspråkstolk i olika tv program och tv serier. Vi gör både direktsända och förinspelade program.

Vasamuseet

Vasamuseet

NingAB har översatt delar av den information som finns på Vasa museets webbplats. Museet är ett av de fyra museer som Statens maritima museer ansvarar för. Vasa museet presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Östersunds Kommun

Östersunds Kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Östersunds kommuns hemsida. Östersunds kommun har också gjort akuta teckenspråksöversättningar innehållande medborgarinformation som t.ex. renspolning av kommunala vattenledningar och denna information behövdes göras tillgänglig för kommunens samtliga invånare. Östersunds kommun använder sig inte av handsymbolen eller rubriken ”Teckenspråk”. Du hittar därför översättningarna lättast genom att söka på ”Teckenspråk” i sökfältet högst upp på webbplatsens förstasida.

Livsbild logotyp

Livsbild

Handikapphistoria i kulturarvet är ett projekt som genomförts av Nordiska museet, Allmäna Arvsfonden och Handikapphistoriska Föreningen. NingAB har haft ansvaret för att översätta de livsberättelser som inkommit till projektet till teckenspråk. Vi översatte också Vandringsutställningen Livsbild som bl.a. visades på Nordiska museet fram till och med 26 oktober 2013. Livsbild presenterar sina översättningar med rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Region Skåne

Region Skåne

NingAB fick vid två tillfällen under 2013 i uppdrag att översätta tidningen ”Hälsa & Vård”. Utöver översättningarna av tidningen har vi också gjort översättningar till Region Skånes webbplats. Översättningarna använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen

NingAB har producerat teckenspråksmaterial till Barnombudsmannen. Vi har gjort en översättning av informationen ”Om du har det jobbigt” och tolkat två filmer som finns på Barnombudsmannens webbplats. De tolkade filmerna heter ”Barnombudsmannen berättar om rapporten” och ”Bara nervös”. NingABs översättningar och tolkningar hittar du lättast via nedanstående länkar:

Leksands gymnasium

Leksands gymnasium

NingAB ansvarar sedan höstterminen 2013 för undervisningen i teckenspråk på Leksands gymnasium steg 1 och steg 2.

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på den information som gäller tolkcentralen för döva. Landstinget Gävleborg presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Jönköpings kommuns hemsida. NingAB och Jönköpings kommun har samarbetat med Vätterbygdens dövas förening för att ta fram underlag layout till teckenspråksfilmerna. Jönköpings kommun använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Vårdcentral Koppardalen

Vårdcentral Koppardalen

Vårdcentral Koppardalen har, som första privata vårdcentral i Dalarna, valt att översätta delar av informationen på hemsidan till teckenspråk. Filmerna är även ljudsatta för att vara tillgängliga för målgruppen synskadade och blinda. Vårdcentral Koppardalen använder sig inte av handsymbolen eller rubriken ”Teckenspråk”. Lättaste sättet att hitta filmerna är genom att söka på Teckenspråk i sökrutan högst upp till höger på första sidan och sedan klicka på rubriken ”Teckenspråksfilm”.

Luleå Stift

Luleå Stift

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på Luleå Stifts webbplats som är en del av Svenska Kyrkans hemsida. Luleå Stift använder sig inte av handsymbolen och filmerna är svåra att hitta. Lättaste sättet är att följa länken nedan:

Forum SKILL

Forum SKILL

2013 genomförde Forum Skill ett projekt som heter ”Så funkar sex” där NingAB har översatt informationen till teckenspråk. Forum SKILL presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida. www.safunkarsex.se.

Sjöhistoriska

Sjöhistoriska

NingAB har översatt delar av den information som finns på Sjöhistoriska museets webbplats. Museet är ett av de fyra muséer som Statens maritima museer ansvarar för. Sjöhistoriska museet presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens första sida.

1177.se

1177.se

NingAB har producerat teckenspråksfilmer på delar av informationen på 1177:s hemsida. 1177 använder sig inte av handsymbolen men om du söker på ”Teckenspråk” i sökfältet så hittar du rätt.

Norrbottens läns landsting

Norrbottens läns landsting

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Norrbottens läns landsting hemsida. Norrbottens läns landsting använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högt upp till höger på sin första sida.

Ale kommun

Ale kommun

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Ale kommuns hemsida. Via rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens förstasida hittar du NingABs teckenspråksöversättningar.

Nordiska Museet

Nordiska Museet

NingAB har översatt delar av den information som finns på Nordiska museets webbplats. Nordiska museet presenterar sina översättningar i rubriken ”Tillgänglighet” högst upp till höger på webbplatsens första sida och sen med handsymbolen.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

NingAB har översatt delar av den information som finns på Naturvårdsverkets webbplats. Naturvårdsverket använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Skatteverket

Skatteverket

NingAB har mellan 2012 och 2016 varit leverantör av teckenspråksöversättningar till Skatteverket. Skatteverket presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Dalatrafik

Dalatrafik

Sedan 2012 tillhandahåller NingAB kontinuerligt teckenspråksöversättningar av Dalatrafiks nyhetsbrev Pling! Vi är glada att Dalatrafik inser värdet av att tillgängliggöra sin information på fler sätt än genom skriven svenska. Vi är stolta att få producera Dalatrafiks teckenspråksfilmer. Dalatrafik presenterar sina översättningar genom handsymbolen som är placerad längst ner till höger på webbplatsens förstasida. Du hittar också översättningen genom att söka på ”teckenspråk” längst upp till höger på webbplatsens hemsida.

Inspektionen för Vård och Omsorg

Inspektionen för Vård och Omsorg

NingAB har översatt delar av den information som finns på Inspektionen för Vård och Omsorgs, IVO, webbplats. Inspektionen för Vård och Omsorg presenterar sina översättningar genom rubriken ”Teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens första sida.

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola

Vi har ett nära samarbete med Västanviks folkhögskola. Vi undervisar i teckenspråk för hörande på folkhögskolans kortkurser men också på tolkutbildningen år 3 och år 4, samt på folkhögskolans allmänna linje för teckenspråkiga personer.

Försäkringskassan

Försäkringskassan

NingAB är sedan 2009 Försäkringskassans leverantör av teckenspråksöversättningar. Vi översätter material till Försäkringskassan allt efter deras behov. Försäkringskassan presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Skansen

Skansen

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Skansens hemsida. Skansen är en förebild då de kontinuerligt utökar mängden teckenspråksfilmer på sin hemsida samt har lagt teckenspråksöversättningarna i sin app. Vi är stola över att ha fått producera Skansens teckenspråksfilmer.

Trafikverket

Trafikverket

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på den information som handlar om ”Körkortsprov” (Yrkesförarprov och Boka körkortsprov) och ”Kontakta Trafikverket”. Trafikverket använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Valmyndigheten

Valmyndigheten

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Valmyndigheten. De översatta texterna gäller information kring valen 2018. Valmyndigheten presenterar sina översättningar under rubriken ”Teckenspråk” på sin hemsida. Demokrati och val är viktigt! NingAB är stolta över att vi fått förtroendet att leverera teckenspråksöversättningar till Valmyndigheten.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet

Teckenspråk på webben

Estfilm

Estfilm

NingAB har gjort en teckenspråkstolkning till Estfilm och en redan befintlig filmproduktion som de ville tillgänglighetsanpassa. Vi gjorde alltså en så kallad film-i-filmproduktion. Det innebär att det, bakom teckenspråksaktören, ligger en filmruta med ljud och bild. Då produktionen ingår i en utställning finns det ingen möjlighet för oss att länka till den.

SL

SL

NingAB har fått förtroendet att göra en så kallad, film i film-produktion, av den informationsfilm som Stockholms lokaltrafik, SL, gjort gällande hur man reser med SL-trafiken om man har en funktionsnedsättning. Förutom att vi gjort den teckenspråkiga översättningen har vi också syntolkat materialet. Syntolkningen är ett samarbete med Synskadades Riksförbund då de har granskat vår syntolkning.

Prima LSS Omtanke AB

Prima LSS Omtanke AB

NingAB har under åren 2013-2015 översatt Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhets verksamhetsplan. 2017 fick vi återigen förnyat förtroende att översätta årets Verksamhetsplan.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Den information som är översatt gäller ”Om upphandlingsmyndigheten och upphandling”. Upphandlingsmyndigheten använder sig inte av handsymbolen utan presenterar sina översättningar med rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank

NingAB har översatt information till Sveriges Riksbank. Informationen som översatts gäller bytet av sedlar och mynt som startade under hösten 2015. Vi är glada och stolta över att Riksbanken var valt NingAB som leverantör av sina teckenspråkiga översättningar. Riksbanken presenterar sina teckenspråksfilmer på sin webb i anslutning till deras Webb-tv, det kan vara svårt att hitta informationen, klicka på länken nedan så kommer du direkt till informationen på teckenspråk.

Marinmusuem

Marinmusuem

NingAB har översatt delar av den information som finns på Marinmuseums webbplats. Museet är ett av de fyra museer som Statens maritima museer ansvarar för. Marinmuseum presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens förstasida.

Unga Hörselskadade

Unga Hörselskadade

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Unga Hörselskadades hemsida. Unga Hörselskadade använder sig inte av handsymbolen. Du hittar översättningarna under rubriken ”Om UH”.

Stiftsgården Rättvik

Stiftsgården Rättvik

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Stiftsgården Rättvik. Informationen som översatts är en pilgrimsvandring som finns på området. Stiftsgården i Rättvik presenterar sina filmer med hjälp av QR-koder längs vandringen. NingAB är stolta över att ha fått förtroendet att göra översättningarna till pilgrimsvandringen och att fungera som leverantör till Stiftsgården i Rättvik.

SOS Alarm

SOS Alarm

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på SOS Alarms webbplats. SOS Alarm använder sig inte av handsymbolen eller rubriken ”Teckenspråk”. Du hittar översättningarna genom att söka på ”Teckenspråk” i sökrutan uppe till höger på SOS Alarms förstasida. SOS Alarms information är viktig och vi är tacksamma om ni delar med er till familj, vänner och bekanta som är i behov av att få informationen på teckenspråk.

Statens Medieråd

Statens Medieråd

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Statens Medieråds webbplats. Statens Medieråd använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida. NingAB är glada övar att ha fått producera Statens medieråds teckenspråksfilm.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Arbetsmiljöverket använder sig av handsymbolen samt rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida.

Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs stadsmuseum har tillgängliggjort de filmer som finns i biografen i utställningen Urbanum för flertalet målgrupper, däribland döva och hörselskadade. Utöver att filmerna i bion är teckenspråkstolkade så har de också svensk undertext och är syntolkade. Utställningstexterna finns också som brailleskrift.

KÖRebro

KÖRebro

När Magdalena gick en teckenspråksutbildning på Västanviks folkhögskola och kom då i kontakt med oss på NingAB. Hon berättade om sin dröm att starta en trafikskola där man som döv och hörselskadad skulle kunna vända sig. Sagt och gjort, nu finns körskolan KÖRebro i Örebro.

Härnösand folkhögskola

Härnösand folkhögskola

NingAB har ett återkommande samarbete med Härnösands Folkhögskola gällande teckenspråksundervisning. Vi är stolta och glada över att vi har Härnösands folkhögskolas återkommande förtroende att utföra denna typ av uppdrag.