Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Härnösand folkhögskola

Nuvarande kund

Härnösand folkhögskola

NingAB har ett återkommande samarbete med Härnösands Folkhögskola gällande teckenspråksundervisning.

Vi är stolta och glada över att vi har Härnösands folkhögskolas återkommande förtroende att utföra denna typ av uppdrag.

www.hfs.se