Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning, bland annat inom följande områden:

  • Undervisning i teckenspråk
  • Vad är teckenspråk?
  • Vad har teckenspråket för betydelse?
  • Hur bemöter man en döv person på bästa sätt?
  • Hur underlättar du som hörande kontakten med en döv person?
  • Hur går du tillväga när du inte kan ta kontakt genom att använda den talade svenskan?
  • Vad är viktigt för en person som är döv?
  • Vanliga myter, rätt eller fel?

Har du specifika önskemål? Då är du välkommen att kontakta oss för vidare diskussion.