Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Falun Borlänge regionen

Tidigare kund

Falun Borlänge regionen

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som handlar om Falun Borlänge regionen. Falun Borlänge regionen använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Vi är glada över att ha fått producera Falun/Borlänge regionens teckenspråksfilmer.

www.fbregionen.se/