Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Göteborgs stadsmuseum

Nuvarande kund

Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs stadsmuseum har tillgängliggjort de filmer som finns i biografen i utställningen Urbanum för flertalet målgrupper, däribland döva och hörselskadade. Utöver att filmerna i bion är teckenspråkstolkade så har de också svensk undertext och är syntolkade. Utställningstexterna finns också som brailleskrift.

Produktionen av teckenspråkstolkningen och av syntolkningen är gjord av NingAB som underleverantör och samarbetspartner till Auktoriserad Tolk Sverige AB.

Vi är stolta över att ha fått genomföra denna produktion tillsammans med Göteborgs stadsmuseum och Auktoriserad Tolk Sverige AB.

Här kan du läsa mer om tolkningarna som finns att se på museet:

goteborgsstadsmuseum.se/besoka-museet/tillganglighet