Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

L&S Gruppen

Tidigare kund

L&S Gruppen

NingAB har översatt delar av omsorgsföretaget LS Gruppens webbplats. LS Gruppen presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Vi är glada över att ha fått producera L&S gruppens teckenspråksfilm.