Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Arbetsmiljöverket

Nuvarande kund

Arbetsmiljöverket

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Arbetsmiljöverket använder sig av handsymbolen samt rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida.

Vi är glada att Arbetsmiljöverket har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.av.se/om-oss/teckensprak